Potrebno je  izraditi idejni projekt plinskog priključka i ponudbeni troškovnik, nakon čega se može započeti izrada kućnog priključka od glavnog voda do vašeg doma, što obavljaju ovlašteni izvoditelji radova tj. Vaši majstori,odnosno djelatnici CentroPlinoMonta.
Nakon izgradnje i ugradnje plinskih instalacija slijedi ispitivanje na nepropusnost postojećih plinskih instalacija, te je potrebno imati pozitivan atest dimnjačara o ispravnosti dimnjaka.
Plinska instalacija u vašem objektu, sastoji se od dva djela:
kućnog priključka i unutrašnje instalacije.
Kućni priključak spaja glavni (mrežni) vod s kućnom instalacijom i završava s glavnim zapornim uređajem.
Unutarnje instalacije dio su plinske instalacije od glavnog ventila na kućnom ormariću do ispusta dimovodnog uređaja.
Sastoji se od plinomjera, regulatora tlaka, filtera, dimovodnog uređaja, plinskih vodova i dr.
- I Z B O R N I K -
CentroPlinoMont d.o.o.
Čučerska cesta 230, Zagreb
TEL:  01 2986-325
                 098 210-983
          098 362-535
          098 317-5249
Djelatnost tvrtke je izvođenje instalacija vode, kanalizacije, centralnog grijanja,
plina,ventilacije i klimatizacije .
Društvo nastoji kvalitetom i brzinom izvođenja radova zadovoljiti klijente .
                CentroPlinoMont D.O.O.    Zagreb 2016    Sva prava zadržana    WEB DESIGN DobriDuh